Informácie

Téma

AKTUÁLNE PROBLÉMY POČAS COVID 19

Termín

23. Apríla 2021, 9:00 - 11:00

Organizátor

Klinika oftalmológie LFUK a Univerzitná nemocnica Bratislava

Slovenská oftalmologická spoločnosť

Odborný garant

Prim. MUDr. Jela Valášková, PhD., MPH

Program

Úvodné slovo: Prim. MUDr. Jela Valášková, PhD., MPH

Liečba proliferatívnej diabetickej retinopatie v čase COVID-19 pandémie
3F Mikrochirurgia oka, Košice,  MUDr. Katarína Perduková

Zmenila pandémia Covid -19 náš prístup v chirurgii regmatogénneho odlúpenia sietnice?
II. Očná klinika SZU Banská Bystrica, Prednosta MUDr. Ladislav Jančo, PhD, MPH FEBO 

Strata endotelových buniek po pars plana vitrektómii
Martin, MUDr. Diego Sanchéz Chicarro , FEBO

Chirurgická liečba primárnej diery makuly
FNsP Žilina, Očné oddelenie, MUDr. David Herle 

Chirurgická liečba krvácania v makule, aktuálne
Kinika oftalmológie LFUK a Univerzitná nemocnica Bratislava, Prim. MUDr. Jela Valášková, PhD., MPH

Generálny partner podujatia

MEDILAS s.r.o. autorizovaný distribútor DORC

Kontakt
Mgr. Zuzana Bošiaková
email: z.bosiakova@medilas.sk
tel.: 0903 801 428

Roman Bilek
tel.: 0911 424 899

Organizačné zabezpečenie

Ing.Etela Magyarová
PROGRESS CA s.r.o. , Krivá 18, 04001 , Košice
tel.: +421 907 906 456
email : etela.magyarova@progress.eu.sk

Kredity

Podujatie je zaradené do sústavného medicínskeho vzdelávania.  Podmienkou pridelenia 2 kreditov je registrácia a sledovanie live streamu v plnom rozsahu.

Účastníci budú môcť zadávať otázky prednášajúcim online, a tie budú zodpovedané cez prestávku, po každej prednáške.

Prednášky ( videá ) budú k dispozícii na www stránke podujatia  2 mesiace.

www.mikrochirurgiaokawebinar.sk